Skip to main content

HUISREGELS

De contributie wordt automatisch per maand geïnd. Dit zal op de eerste werkdag van de maand plaatsvinden.

Wij rekenen éénmalig € 15,00 inschrijfgeld. Deze wordt bij de eerste incasso afgeschreven.

U dient elke periode contributie te betalen, ook als u om welke reden dan ook niet aan de lessen deelneemt, tenzij Gym Xtra Fit u tijdelijk van die verplichting heeft ontheven.

Voor ieders hygiëne en behoud van de vloer worden alle sporters geacht schone sportkleding en sportschoenen te dragen die uitsluitend zijn toegestaan voor binnensporten.

Ook bent u verplicht om tijdens de training gebruik te maken van een handdoek die u over de zittingen van de apparatuur en matjes kunt leggen tijdens de oefeningen. Dit voor ieders hygiëne.

In geval van ziekte of vakantie is het mogelijk uw abonnement tijdelijk stil te zetten voor een maximale periode van 2 maanden aan een gesloten. Dit kan 1 keer per jaar. U zult dit persoonlijk bij een medewerker van ons Gym moeten regelen. U krijgt van de medewerker een bevestiging van de tijdelijk stop.

Tijdens de schoolvakanties passen wij de openingstijden en lessen aan, dit is afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers.

Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand (de 1ste van de maand is peildatum). U  kunt gedurende deze periode wel blijven sporten.

Het lidmaatschap is persoonlijk en dient daarom ook persoonlijk opgezegd te worden. Opzeggen kan ook schriftelijk, maar dus niet door derden.

Leden en gasten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van de Gym in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of definitief de toegang tot de Gym worden ontzegd.   Wij zijn niet aansprakelijk voor zowel verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, als voor het oplopen van lichamelijk letsel in Gym Xtra Fit.

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.