Skip to main content

HUISREGELS

De contributie wordt automatisch per maand geïnd. Dit zal op de eerste werkdag van de maand plaatsvinden.

Wij rekenen éénmalig € 15,00 inschrijfgeld. Deze wordt bij de eerste incasso afgeschreven.

U dient elke periode contributie te betalen, ook als u om welke reden dan ook niet aan de lessen deelneemt, tenzij Gym Xtra Fit u tijdelijk van die verplichting heeft ontheven.

Voor ieders hygiëne en behoud van de vloer worden alle sporters geacht schone sportkleding en sportschoenen te dragen die uitsluitend zijn toegestaan voor binnensporten.

Ook bent u verplicht om tijdens de training gebruik te maken van een handdoek die u over de zittingen van de apparatuur en matjes kunt leggen tijdens de oefeningen. Dit voor ieders hygiëne.

In geval van ziekte of vakantie is het mogelijk uw abonnement tijdelijk stil te zetten voor een maximale periode van 2 maanden aan een gesloten. Dit kan 1 keer per jaar. U zult dit persoonlijk bij een medewerker van ons Gym moeten regelen. U krijgt van de medewerker een bevestiging van de tijdelijk stop.

Tijdens de schoolvakanties passen wij de openingstijden en lessen aan, dit is afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers.

Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand (de 1ste van de maand is peildatum). U  kunt gedurende deze periode wel blijven sporten.

Het lidmaatschap is persoonlijk en dient daarom ook persoonlijk opgezegd te worden. Opzeggen kan ook schriftelijk, maar dus niet door derden.

Toegang via een persoonlijke toegangscode

Via de persoonlijke toegangscode kan je deur open tussen 06.00uur en 23.00uur. Bij de aanmelding legt één van onze medewerkers uit hoe het werk. Zorg altijd bij het verlaten van het pand dat je de deur goed sluit.

Veiligheid

Buiten de reguliere openingstijden zijn geen medewerkers aanwezig in het pand. Dat houdt in dat je zelf extra alert dient te zijn op de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Het betreden van het pand is volledig voor eigen risico. We adviseren om bij twijfel over de gezondheid niet te trainen buiten de reguliere openingstijden. Daarnaast adviseren we om indien mogelijk altijd in gezelschap te trainen van een vriend, collega, familielid of partner.

Alarmknoppen

Om een zo veilige mogelijke omgeving te creëren, kun je gebruik maken van de SOS knoppen in de zaal. Deze SOS knoppen bevinden zicht bij de ingang van de sportschool en bij de nooduitgang. Deze SOS knopen alarmeren de eigenaar en /of het personeel en schiet desgewenst te hulp en zal indien nodig andere hulpdiensten inschakelen.

Bewakingscamera’s

In het pand zijn bewakingscamera’s aanwezig die je filmen tijdens het sporten. Buiten de reguliere openingstijden is het niet mogelijk om te douchen. Voor je veiligheid adviseren wij om niet langer dan 20 minuten gebruik te maken van de kleedruimte. Blijf je langer dan 20 minuten, dan kan het zijn dat wij hierdoor reden zien om een noodoproep ingang te zetten.

Nooduitgangen, vluchtroutes en rookmelders

Om de veiligheid optimaal te waarborgen zijn er voldoende nooduitgangen en vluchtroutes aanwezen en zijn deze ook duidelijk aangegeven. Bij inschrijving wordt uit gelegd wat de vlucht routes zijn en alle benodigde instructies. Het hele pand is ook voorzien van geschakelde rookmelders zodat brand of rook in vroeg stadium ontdekt word

Algemene voorwaarden sporten buiten reguliere openingstijden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen. Gym Xtra Fit en/of haar medewerkers zijn dan ook niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte of gestolen voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. De aansprakelijkheid van Gym Xtra fit is in ieder geval beperkt tot de naar aanleiding van het voorval eventuele maximale uitkering van een door Gym Xtra Fit afgesloten verzekering.

Leden en gasten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van de Gym in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of definitief de toegang tot de Gym worden ontzegd.   Wij zijn niet aansprakelijk voor zowel verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, als voor het oplopen van lichamelijk letsel in Gym Xtra Fit.

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.